Lediga platser

Inga lediga tjänster för tillfället

Venatio AB arbetar i hela Norden som representant och exklusiv distributör för producenter av innovativa produkter med högsta prestanda och tillförlitlighet. Venatio har också produktion av komponenter med självlysande GTLS, gaseous tritium light sources. Våra kunder är främst jakt- och sportskytte, samt polis och försvarsmakter i Norden. Produkterna återfinns främst inom område­na personlig utrustning, optik, optronik, sensorer, sikten och tillbehör.  För mer information om företaget se: www.venatio.se